Välkommen till nyttdricksvatten.se

Vi är ett mindre Gotländskt företag som startade 2002, efter det att min far (Bengt Johansson) på grund av åldersskäl slutade med brunnsborrning, som han startade år 1965 under företagsnamnet "Snabbrunnsborrning". Huvudsysslan i företaget är borrning av brunnar, men vi har även utökat med andra arbeten som har anslutning till borrning.

 


Visby Vatten-  & Energiborrning
0704-28 44 55